Tekst

banner

Mijn werk gaat over de wisselwerking tussen de daadwerkelijke ruimte en de verbeelde ruimte. De beelden dienen geen functioneel doel, ze intrigeren door hun schijnbare functie. De werken ontstaan vanuit intuïtie, ze verbeelden een innerlijke wetmatigheid die onder de oppervlakte ligt. Op deze wijze ontstaan structuren; geen gebouwen of bouwsels, het is abstracte architectuur. Ik gebruik materialen als gips, karton en hout omdat dit de beelden kwetsbaar maakt. Het materiaal benadrukt de weerloosheid. In hun kwetsbaarheid staan de beelden tegen over het alom vertegenwoordigde visuele geweld. Er is zorg en aandacht nodig om ze te laten voortbestaan.
Toon Janssen

My work is about the interaction between real space and imaginary space. The images are not functional, they intrigue by the way of their apparent function. The source of my work is intuition, my work symbolising an inner set of rules under the surface. In this way structures develop; no buildings or build structures, but abstract architecture. I work with plaster, paper board and wood because they make the sculptures more vulnerable. The material emphasizes the defencelessness. The vulnerability of the sculptures sets them apart from the omnipresent visual violence. Care and attention are essential to guarantee their existence.
Toon Janssen